ZAHMLENÉ ZRKADLO

ZAHMLENÉ ZRKADLO

Čo si myslíte, že to dokážete, alebo to nedokážete? V oboch prípadoch máte pravdu. Mnoho koní, Vám ochotne nadstaví zrkadlo Vašej osobnosti. Zrazu sa chytáte stebla trávy, keď sa Vám rozpúšťajú Vaše istoty, o ktoré sa  dennodenne opierate . Potrebujete sa o niečo oprieť, zhmotniť to. Začínate  sa obhajovať, ospravedlňovať Vašu neschopnosť, ctižiadostivosť, Vaše ego  a neschopnosť zmeny. Váš dych začína  veľmi ochotne zahmlievať  obraz, ktorý Vám kôň nadstavil, ktorý vidíte a čím viac sa zrkadlo Vašej osobnosti rosí, tým viac žijete v omyle. V pocite, že potrebujete  nájsť viac sily, tlaku, či nové výhovorky.

Existuje však pár ľudí, ktorí s pokorou a nesmiernou trpezlivosťou pozorujú odraz v zrkadle a pozorne sledujú svoje črty, vrásky, prach v tvári a pot stekajúci po čele. To sú tie znaky a istoty, že ste našli svoju cestu  na mape. Ovládať svoj strach, kráčať dlhú, úmornú cestu na porozumení a vôli spolupracovať s tak rozdielnou bytosťou, akou je kôň.

Kôň sa zastaví a čaká, opäť a znova Vám kladie otázku, dokážete to, alebo to nedokážete? Dá sa do pohybu a stále trpezlivo čaká na Vás. Vy si v tej chvíli  však myslíte, ako zápasíte s koňom. Ako ho tlakom ovládate a on Vám rozumie. Omyl. Zápasíte sami so sebou, nerozumiete ani jeho mysleniu, gestám a otázkam, ktoré Vám kladie. Vy v tej chvíli nerozumiete hlavne sami sebe a on stále čaká. Ako každý  človek hľadáte skratku. Pri práci s koňom však žiadna skratka neexistuje. A Vám  neostáva v tej chvíli  nič len pochopiť, že  pri práci s koňom je ešte stále viac tých vecí, ktoré sa  musíte naučiť, ako tých, ktoré viete.....

PG/JTR

Comments are closed.