IX.Horsemanship – INDIVIDUÁLNE KURZY

  • Výhodou je individuálny prístup
  • Termín po vzájomnej dohode
  • Dĺžka trvania dľa potrieb koňa a jazca.    (podľa dohody)

Comments are closed.