Línie American Paint Horses

Dnes sa budeme venovať línii GUN.Línie paint horses sú úzko spojené s líniami quarter horses.Mnoho quarter žrebcov a kobýl má v sebe OVERO GÉN, ktorý sa dedí na potomkov, aj keď sa nie vždy prejavý v ich farbe. Keď má matka a otec tento OVERO GÉN a predajú ho obaja na žriebä,tak sa narodí overo paint, je to čistá náhoda.

MrGunSmoke
Mr Gun Smoke

 

V Amerike neboli tieto farebné kone registrované a preto bol založený PAINT HORSE CLUB (dnes APHA) a začali farebné kone registrovať.

Jeden z najznámejších quarter žrebcov SONNY DEE BAR (budeme sa o BAR línii venovať buduci mesiac) má mnoho potomkov paintov,rovnako tak MR. GUN SMOKE.

Vnučka tohto slávneho koňa je GUNSMOKE SURPRISE Rodičia tejto kobyly sú obaja quarter horses.To znamená,že GUNSMOKE je takzvaná CROP OUT.Týmto pojmom sa označujú paint horses,ktorého obaja rodičia sú quarter horses. V súčasnosti AQHA zmenila pravidlá a CROP OUT kone opäť registruje.
Priameho potomok GUNSMOKE SURPRISE možeme najsť aj na Slovensku. DOC J REANNA BRAND je priamy potomok.
Pokial by ste mali záujem sa dozvedieť niečo o nejakej línii paint, napíšte nám.

GunsmokeSuprise
Gunsmoke Suprise

 

Comments are closed.