Na ceste… II. – Ako kôň reaguje na stresové situácie v teréne

Mnoho z Vás sa často vyberá do prírody na koni bez toho, aby ste si uvedomovali niekoľko dôležitých podmienok, ktoré musí mať kôň za sebou.

  1. Opäť ale platí, že dôležitú úlohu hrá sám jazdec. Hranice svojho koňa určujete opäť len a len Vy. Ak Vás sprevádza v hlave jediná myšlienka strachu, kde sa Vám kôň splaší a odskočí, tak s určitosťou kôň odskočí už za najbližším stromom.
  2. Príprava: To je to čo by ste Vy a Váš kôň mali mať za sebou. Ovládate koňa v kroku, myslím naozaj energický krok tesne pod hranicou klusu. Viete ho zastaviť bez oťaží?Pracovať na malom priestore? Ovládate naozaj jeho nohy? Viete urobiť so svojím koňom obrat okolo jednej prednej nohy? Toto všetko by váš kôň mal s Vami hravo zvládnuť.
  1. Nezabúdajte kôň musí jasne rozoznávať pravidelný tlak, na ktorý musí reagovať pohybom svojich nôh, pred nepravidelnými údermi , na ktoré by nemal reagovať. V teréne môže koňa kedykoľvek buchnúť po tele konár zo stromu. Na to by nemal kôň reagovať, je to nerytmický tlak.
  2. Zásadnou myšlienkou pri odskočení koňa je uvedomiť si, ako ho kôň realizuje. PLECE DO VNÚTRA! To je ten tvar koňa , v akom odskočí. Pripravte si tento cvik na jazdiarni, aby ste ho vedeli vysedieť, keď ho bude Váš kôň prevádzať s väčšou dynamikou. Tak ,aby ste šli s jeho pohybom do strany. Často sa jazdec snaží zadržať koňa oťažou, čím však deformuje jeho prirodzený tvar tela a pohyb. Kôň sa Vám môže preto rozbiehať vpred, alebo sa iným spôsobom zbaviť tlaku, ktorý vytvára Vaša ruka. Nezadržujte jeho pohyb. Opäť to najdôležitejšie je len usmerňovať jeho pohyb a isť s nim.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.