Natural Horsemanship

 podaný veľkými majstrami Rayom Huntom a Tomom Dorranceom sa komunikácia  stáva cestou , na ktorej dve srdcia bijú ,ako jedno. Kde každý krok  je kontrolovaný tlakom a množstvom uvoľnenia. Ich cesta je lákavé dobrodružstvo, ale hlavne životný štýl. Disciplína  a dôslednosť s akou pracujú nie je rovná cesta ,ale cesta plná kaluží, kopcov  a kamenia.

TOM DORRANCE:

 • Čakaj na pohyb nôh. Zabudni, že je čas obeda, vydrž. Kôň ponúkne protitlak a snaží sa ťa donútiť k ustúpeniu. Sám sebe však vytvára nepríjemný protitlak, len vydrž. Nesnaž sa pohnúť jeho nohami. Nechaj to na ňom.
 • Koňovi nezáleží na tom ,koľko veľa vieš, pokiaľ nevie, ako veľmi ti na ňom záleží.
 • Snažíme sa zvyšovať sebavedomie koňa, aby jeho krok bol nebojácny. Nohy koňa sú veľmi plaché a my chceme koňa na statočných  kopytách.
 • Pri kontakte s človekom myseľ a telo velia koňovi UTEČ! Je tu však duša, vďaka ktorej má kôň potrebu kontaktu s človekom. Je to duševný inštinkt, ktorý viaže človeka ku človeku a umožňuje mu , aby sa sen o „ PRAVEJ JEDNOTE“ stal skutočnosťou. Či pracujeme správne poznáme v okamihu, keď sa kôň prvý krát rozhodne  byť s vami dobrovoľne. On popiera svoju najsilnejšiu intuíciu a vy v tej chvíli ucítite  obrovskú radosť a záväzok nesklamať jeho dôveru.

RAY HUNT :

 • Je dôležité si uvedomiť ,že pracujeme s osobnosťou , ktorá  myslí a robí rozhodnutia.
 • Nastavte situáciu a nechajte ho pracovať na riešení.
 • U človeka je potrebne viac vnútornej disciplíny, aby dokázal  koňovi vysvetliť zrozumiteľne  svoj zámer.
 • Kôň pracuje s mentálnym aj fyzickým výrazom a my sa musíme naučiť vnímať oboje.
 • Princíp úspešnej práce nezáleží na tlaku, ale na správnom uvolnení.
 • Kôň nechápe princíp výhry a prehry , on nemá ego.
 • Pokiaľ nemáš jeho pozornosť, nesnaž sa ju nikam nasmerovať.
 • Správny cit a načasovanie prináša rovnováhu.
 • On vie, že viete a on vie , že viete, že on vie...
 • Kôň sa učí ustupovať tlaku, čo si vyžaduje, aby jeho hrdosť ustúpila a kôň uzavrel prímerie založené na vzájomnom rešpekte.

MARTIN BLACK: 

 • Rozhodovanie koní vychádza  z 3 faktorov:1.pudu sebazáchovy, 2 súčasných okolnosti, 3 minulých skúseností. Kôň sleduje situáciu, získava z nej dojem a na základe minulých skúseností  volí riešenie.
 • Nikdy nespúšťaj oči z konských uší, lebo ich pohyb presne vyjadruje myšlienky koňa.
 • Základným faktorom  pri uzdení  mladého koňa je čas a trpezlivosť. Čas pre koňa, aby sa pre neho udidlo stalo zvykom a trpezlivosť pre jazdca, aby sa ten zvyk mohol vyvinúť.

 

BUCK BRANNAMAN:

 • Pôvab života spočíva v prijatí svojej vlastnej nedokonalosti a nie v neustálej snahe tento fakt zakryť.
 • Podvolenie sa tlaku nie je o rezignácií, je to otázka vyjadrovania vzájomného rešpektu.
 • Pokiaľ pochopíš, aký problém má tvoj kôň, pochopíš aj dôvod svojich vlastných problémov.

 

JOE WOLTER:

 • Niekedy je potrebné urobiť to, čo ste nikdy neurobili, aby ste získali to, čo ste nikdy nemali.

Comments are closed.