Tajomstvo rytierov

Tajomstvo rytierov

V dobe  medzi 11. a 14. storočím bol takmer celý  západný svet ovládaný hŕstkou mužov, ktorí sa nazývali Caballeros, alebo  rytieri. Všetci boli vycvičení nie len v bojovom umení s mečom, ale  všetci mali zvláštne schopnosti ovládať kone.

Ich jazdecké  umenie malo taký veľký ohlas, že  sa ešte aj dnes v niektorých  častiach Francúzska  a Španielska nehovorí o jazdeckej vysokej škole, ale ako o škole mníšskej. Aký bol  ale rozdiel medzi týmito mužmi a ostatným obyvateľstvom, ktorí  tiež jazdili na koňoch? Je to niečo veľmi podstatného, je to tajomstvo, ktoré sa starostlivo strážilo za múrmi  kláštorov a stráži sa dodnes.

Rytierske rády poznali tajomstvo „ DVOCH DUŠÍ “ koňa , ktoré dokázali  zjednotiť. Boli schopní vyriešiť paradox a spojiť protiklady. Obyčajní ľudia kone bili a žrebcov kastrovali, aby  ich mohli lepšie ovládať. Kone tak síce poslúchali, ale len keď to bolo možné vypovedali službu.Rytieri bojovali proti svojim nepriateľom, obyčajní ľudia, ale bojovali hlavne so svojim koňom.

Rytieri išli do bojov so svojimi koňmi, ktoré boli obratné a impulzívne vďaka extrémne silnej a zhromaždenej zadnej časti . A do boja šli zo štítom v jednej a mečom v druhej ruke. Kone potom reagovali na  jednoduché telesné signáli.

Tajomstvo, o ktorom tu píšem je ukryté v prirodzenosti koňa. Sociálna štruktúra koní je nie len prísne hierarchická , ale kone si musia  postavenie v tejto štruktúre medzi sebou vybojovať a to veľmi rozdielnymi  spôsobmi. Vysoko postavení žrebci  teda vlastnia niečo, čo im dáva  moc uhájiť pozíciu, aby čo len o túto pozíciu  museli bojovať.

Keď  človek toto tajomstvo poznal, mohol nad koňom dominovať, bez použitia akéhokoľvek násilia. To znamená, že sa mohol s koňom maznať, uchádzať sa o jeho dôveru, ale zároveň  nad ním dominovať.

Práve týmito prostriedkami komunikuje „nebojujúci“  vedúci žrebec.A to presne bolo a dodnes zostáva tajomstvom  španielskych caballeros, rytierov...

 

Comments are closed.