Individuálne kurzy Natural Horsemanshipu


Na našom ranči Vám ponúkame široké spektrum kurzov a možností individuálneho zlepšenia. Zdôrazňujeme potrebu systematickej práce s koňom, kurzy však ponúkame aj víkendovou formou, resp. podľa individuálnych požiadaviek a možností, jednotlivo alebo v malých skupinkách.

 • Horsemanship I (práca zo zeme v kruhovej ohrade)
  – pracuje sa na pozornosti koňa, na správnom načasovaní komunikácie a správnej reakcii, a veľmi dôležitom rešpekte.
 • Horsemanship II (práca s nohami koňa v kruhovej ohrade)
  – NOHY KOŇA = DRUHÉ SRDCE KOŇA. Práca s nohami koňa zahŕňa flexibilitu, prenášanie váhy a vedenie koňa nohou.
 • Horsemanship III (práca s mladými koňmi)
  – príprava koňa na vedenie na lonži, zvládanie stresových situácií, zmeny smeru zo zeme. Jedná sa o gymnastickú a mentálnu prípravu mladých koní.
 • Horsemanship IV (práca zo sedla na jazdiarni)
  – práca v sedle sa vedie na horizonte citu, rovnováhy a najťažšej veci – načasovania. Synchrónna práca vnútorných a vonkajších pomôcok. Prechody, pohyb vzad, vedenie koňa a celková uvoľnenosť koňa a jazdca.
 • Colt Starting (obsadanie mladých koní)
  – práca s mentálnou a fyzickou stránkou koňa. Príprava koňa na sedlo a jazdca.
 • Working Cow Horse (práca koní pri dobytku)
  – príprava koňa v práci s kravami, vstup do stáda, vedenie stáda a kravy. Práca v balančnom bode a práca s útekovou zónou.
 • Kroková práca koňa (výcvik na jazdiarni)
  – gymnastická príprava koňa v 4 taktoch, ovládanie a vedenie koňa, vykročenie zadnou nohou, príprava koňa na prácu s dobytkom, živý krok.
 • Kurz na mieru podľa Vašich potrieb (individuálne príležitosti na zlepšenie)
  – konzultácia Vašich požiadaviek a problematických úkonov, možná diagnostika Vašej spolupráce a komunikácie s koňom, a následné učenie sa ponúkať koňovi inštrukcie pre neho prijateľnou formou.