Na ceste … III – Výcvik mladého koňa v teréne

Vždy pri práci s mladým koňom túžim zažiť pocit “mať konské nohy vo svojich rukách”. Martin Black ma inšpiroval a posunul moje myslenie pri výcviku mladého koňa na inú úroveň. On už druhý deň po obsadnutí v kruhovej ohrade berie mladého koňa von do terénu.

Kôň sa mnoho učí aby zostával s jazdcom, vďaka malým príhodám, ktoré spoločne zažívajú. Existuje množstvo spôsobov ako otupiť mladého koňa, neustálym opakovaním naučeného v kruhovej ohrade či na jazdiarni. Preto nestrácajte príliš čas výcvikom v kruhovej ohrade. A kedy je ten správny čas opustiť kruhovú ohradu? Hneď ako nadobudnete pocit, že mladý kôň Vám povolí a uvoľní väz, viete získať jeho pozornosť a ovládať jednu z jeho zadných nôh. Zoberte ho von! Často sa snažíme urobiť množstvo prechodov v kruhovej ohrade, ktorá ale nemá dostatočný priemer k tomu aby kôň cválal, a tak učíme koňa len padať na ramená. Tým sa často stáva len to, že jazdec a kôň idú každý iným smerom. Preto v menších kruhových ohradách len klušem a nežiadam od koňa cval. Po pripravení si nevyhnutného, zoberte toho práve obsadnutého v spoločnosti staršieho koňa do terénu a smerujte jeho pohyb len ku jedinému cieľu: ,,ŽIVÉMU KROKU”- tej bráne, ktorá Vám otvorí všetky možnosti. On sám Vám ponúkne v živom kroku prechody, zastavenia, kruhy, obraty či pohyb vzad. Vy len buďte s ním a navádzajte ho. Naozaj rád píšem pohyb vzad, nakoľko často si jazdci pletú posun zadných nôh koňa smerom dozadu s cúvaním. Pohyb vzad je práca nôh koňa tak, aby kôň ohol kolená a vykročil vzad. V teréne môžete nájsť správny horizont (svah) aby ste mladého koňa naviedli do zastavenia v smere do svahu a následného pohybu vzad – cúvania. Kôň by sa nemal pohybovať vzad s nohami primrznutými o zem.

Práca v teréne Vám prináša množstvo variácií a situácií. Snažte sa, aby sa Vás mladý kôň učil nachádzať a vy šli s ním, spoločne tým istým smerom. SMERUJTE JEHO MYSEĽ A PRÁCU V TERÉNE, ABY POCHOPIL, ŽE VÁS MÁ NEUSTÁLE V ŤAŽŠÍCH SITUÁCIÁCH HĽADAŤ, A NIE ZBAVIŤ SA VÁS.

PG/JTR