Náš ranč

Na našom ranči chováme kone pastevným odchovom čo im umožňuje žiť prirodzenejšie, vytvárať si sociálne vzťahy s ostatnými členmi stáda, priateľstvá, tráviť čas hrami a relaxáciou.

Dlhodobý pobyt na pastvine pozitívne ovplyvňuje pohybový, zažívací a aj dýchací aparát. Kvalitné zloženie pastevného osevu a dostatočná plocha s patričnou starostlivosťou o porast im zabezpečuje neustály prísun živín a priebežné pomalé trávenie, ktoré je pre bylinožravce veľmi dôležité.

Počas celého roku je k dispozícii aj seno, ktoré je skrmované neobmedzene najmä v zimných mesiacoch. Dostatok objemového krmiva je pre nás a naše kone základný kameň správnej výživy, podstatou fyziológie koňa, funkčnosti a v neposlednom rade aj zárukou dobrého zdravotného stavu. Len správne nakŕmený kôň je mentálne aj fyzicky schopný podávať optimálny výkon. Je až neuveriteľné koľko pozitívnych zmien v chovaní koňa možno dosiahnuť zkvalitnením jeho života na pastve či vo výbehu.

Hoci sú naše kone najspokojnejšie keď sú prevážnu časť svojho života vonku, každý z nich má pripravený stajňový box s čistou podstieľkou. K dispozícii sú boxy o rozmeroch 3,5 x 4m. Keďže najvýraznejším faktorom negativne ovplyvňujúcim zdravie ustajnených koní je množstvo amoniaku prítomného v močovine, sú naše stánia veľmi  dobre vetrateľné a pravidelne udržované v čistote. Naše boxy nie sú vybavené automatickými napájačkami, čo nám umožňuje neustále sledovať pitný režim koní a okamžite odhaliť akékoľvek nezrovnalosti, ktoré môžu byť prvým príznakom rôznych ochorení. Samozrejmosťou je opäť dostatok objemových krmív a pre športovo alebo chovne vyťažené zvieratá kvalitné granulované krmivá.

KLIENTOM PONÚKAME USTAJNENIE KONÍ S CELODENNÝM POBYTOM NA PASTVINE

Stajňový box 3,5x4m               180 EUR

Cena zahrňuje celodenný dohľad a starostlivosť o koňa, čistenie boxu, vyvádzanie na pastvu, kontrola zdravotného stavu, neustály prísun objemového krmiva, optimalizácia kŕmnej dávky.

Chovný box 6x4m                     200 EUR

Cena zahrňuje celodenný dohľad a starostlivosť o kobylu so žriebäťom, čistenie boxu, vyvádzanie na pastvu, kontrola zdravotného stavu, neustály prísun objemového krmiva, optimalizácia kŕmnej dávky.

V cene ustajnenia je:

  • BOX (Chovné boxy  a klasické Stajňové boxy)
  • PASTVINY
  • SOCIÁLNE ZÁZEMIE RANČA
  • SEDLOVŇA
  • NEKRYTÁ JAZDIAREŇ A OKOLIE