Natural Horsemanship


Podaný veľkými majstrami Rayom HuntomTomom Dorranceom:
Komunikácia sa stáva cestou, na ktorej dve srdcia bijú ako jedno.
Kde každý krok  je kontrolovaný tlakom a množstvom uvoľnenia.
Ich cesta je lákavé dobrodružstvo, ale hlavne životný štýl.
Disciplína a dôslednosť, s akou pracujú, nie je rovná cesta, ale cesta plná kaluží, kopcov 
a kamenia.

TOM DORRANCE:

 • Čakaj na pohyb nôh. Zabudni, že je čas obeda, vydrž. Kôň ponúkne protitlak a snaží sa ťa donútiť k ustúpeniu. Sám sebe však vytvára nepríjemný protitlak, len vydrž. Nesnaž sa pohnúť jeho nohami. Nechaj to na ňom.
 • Koňovi nezáleží na tom, koľko veľa vieš, pokiaľ nevie, ako veľmi ti na ňom záleží.
 • Snažíme sa zvyšovať sebavedomie koňa, aby jeho krok bol nebojácny. Nohy koňa sú veľmi plaché a my chceme koňa na statočných kopytách.
 • Pri kontakte s človekom myseľ a telo velia koňovi UTEČ! Je tu však duša, vďaka ktorej má kôň potrebu kontaktu s človekom. Je to duševný inštinkt, ktorý viaže človeka k človeku a umožňuje mu, aby sa sen o „PRAVEJ JEDNOTE“ stal skutočnosťou. Či pracujete správne, spoznáte v okamihu, keď sa kôň prvý krát rozhodne byť s vami dobrovoľne. On popiera svoju najsilnejšiu intuíciu, a vy v tej chvíli ucítite obrovskú radosť a záväzok nesklamať jeho dôveru.

RAY HUNT:

 • Je dôležité uvedomiť si, že pracujeme s osobnosťou, ktorá myslí a robí rozhodnutia.
 • Nastavte situáciu a nechajte ho pracovať na riešení.
 • U človeka je potrebnej viac vnútornej disciplíny, aby dokázal koňovi zrozumiteľne vysvetliť svoj zámer.
 • Kôň pracuje s mentálnym aj fyzickým výrazom, a my sa musíme naučiť vnímať oboje.
 • Princíp úspešnej práce nezáleží na tlaku, ale na správnom uvoľnení.
 • Kôň nechápe princíp výhry a prehry, on nemá ego.
 • Pokiaľ nemáš jeho pozornosť, nesnaž sa ju nikam nasmerovať.
 • Správny cit a načasovanie prináša rovnováhu.
 • On vie, že viete a on vie, že viete, že on vie…
 • Kôň sa učí ustupovať tlaku, čo si vyžaduje, aby jeho hrdosť ustúpila a kôň uzavrel prímerie založené na vzájomnom rešpekte.

MARTIN BLACK: 

 • Rozhodovanie koní vychádza z 3 faktorov:
  1. pudu sebazáchovy
  2. súčasných okolností
  3. minulých skúseností
  Kôň sleduje situáciu, získava z nej dojem, a na základe minulých skúseností volí riešenie.
 • Nikdy nespúšťaj oči z konských uší, lebo ich pohyb presne vyjadruje myšlienky koňa.
 • Základným faktorom pri uzdení mladého koňa je čas a trpezlivosť. Čas pre koňa, aby sa pre neho uzdidlo stalo zvykom, a trpezlivosť pre jazdca, aby sa ten zvyk mohol vyvinúť.

BUCK BRANNAMAN:

 • Pôvab života spočíva v prijatí svojej vlastnej nedokonalosti, a nie v neustálej snahe tento fakt zakryť.
 • Podvolenie sa tlaku nie je o rezignácii, je to otázka vyjadrovania vzájomného rešpektu.
 • Ak pochopíš, aký problém má tvoj kôň, pochopíš aj dôvod svojich vlastných problémov.

JOE WOLTER:

 • Niekedy je potrebné urobiť to, čo ste nikdy neurobili, aby ste získali to, čo ste nikdy nemali.